18.21 MAN MADE POMADE

500,000

  • Độ giữ nếp: Firm Hold -> Strong Hold
  • Độ bóng: Medium shine
  • Mùi: Sweet Tobacco
  • Dung tích: 2oz