Arcadian Clay Rum

450,000

  • Độ giữ nếp: High Hold
  • Độ bóng: mờ
  • Dành cho tóc nào: Thích hợp cho mọi loại tóc.
  • Kích thước: 4oz Amber Glass Jar
Danh mục: Từ khóa: Thương hiệu: