Dark Time Version 2

290,000

Thông tin sơ lược:

  • Giữ nếp: High Hold
  • Buff volume
  • Buff Texture
  • Scent: Acaqua di Giò