O’douds Matte Paste Version 4.0

230,000450,000

Giữ nếp: Strong hold (Rất cao)
Độ bóng: Mờ – Không bóng
Mùi hương: Labdanum & Lime
Dung tích: 4 oz / 114g

Xóa