Cold Woods – EDT

600,000

  • Dung tích: 10ml và 50ml
  • Mùi hương: Gỗ Lạnh
  • Notes :
    bitter orange, cypress, juniper berry
    pink pepper, pine, rosewood
    Hiba cedar, Virginia cedar, frankincense.

Hết hàng

090 14 322 41