Old Quarter No.1

285,000

Thông tin về Old Quarter No. 1

  • Dạng paste
  • Độ giữ nếp: High Hold
  • Độ bóng: Matte finish (mờ)
  • Phù hợp các kiểu tóc dài: Side part, quiff, pompadour
  • Dung tích: 113gram

Hết hàng