Blumaan Smooth

500,000 400,000

Sản xuất tại mỹ
Dung tích: 71ml
Dành cho mọi loại tóc, có bảo vệ nhiệt khi sấy

Hết hàng

090 14 322 41