The Second Version 2

390,000

  • Dung tích: 110gram (xài hơn 6 tháng)
  • Hương: Siêu Fresh * lấy cảm hứng từ morris motley
  • Khả năng giữ cao – High Hold
  • Cung cấp một volume ngất ngưỡng – High Vol
Mua sản phẩm này bạn tích lũy được 8 Điểm tích lũy!

090 14 322 41