White Whale Clay

580,000 550,000

  • Độ giữ nếp High Hold
  • Độ bóng mờ
  • High Volume (Phồng cao)
  • Dễ gội rửa

Hết hàng

090 14 322 41