Templeton Prestyle Tonic

500,000 480,000

  • Dung tích: 4oz (114ml)
  • Dạng Clay Prestyle Tonics  (bảo vệ nhiệt + tạo phồng)
  • Phiên bản limited

Hết hàng

090 14 322 41