Hiển thị tất cả 5 kết quả

Bona Fide được thành lập vào năm 2012. Họ được biết tới nhiều nhất thông qua sản phẩm Prestyling của họ và nó cũng là sản phẩm được ưa chuộng bậc nhất hiện nay.

Từ họ, bạn sẽ không bao giờ thấy những tuyên bố kỳ quặc như những lọ pomade của họ là tốt nhất trong thế giới ngành tóc. Điều đó chỉ là đang cố gắng bán cho bạn thứ bạn không cần. Xuyên suốt, Họ luôn minh bạch, trung thực và tất cả những gì họ làm là ở đức tin tốt lành, đó là những gì mà cụm từ Latin Bona Fide có nghĩa. 

Thumbnail

Bona Fide được thành lập vào năm 2012. Họ được biết tới nhiều nhất thông qua sản phẩm Prestyling của họ và nó cũng là sản phẩm được ưa chuộng bậc nhất hiện nay.

Từ họ, bạn sẽ không bao giờ thấy những tuyên bố kỳ quặc như những lọ pomade của họ là tốt nhất trong thế giới ngành tóc. Điều đó chỉ là đang cố gắng bán cho bạn thứ bạn không cần. Xuyên suốt, Họ luôn minh bạch, trung thực và tất cả những gì họ làm là ở đức tin tốt lành, đó là những gì mà cụm từ Latin Bona Fide có nghĩa. 

Tiết kiệm 150,000
New
-24%
165,000335,000