Combo Lược Sấy Tóc

85,000100,000

Combo bao gồm:

-01 Lược Tony&Guys

-01 Lược Tạo Phồng (Bán nguyệt/Tròn)