Gói Bundle Apestomen + Gôm 2Vee + Lược bán nguyệt To

530,000

Thương hiệu:APESTOMEN

Tổng combo bao gồm:

  • Volcanic Clay trị giá: 340,000đ
  • Gôm 2Vee trị giá: 250,000đ
  • Lược bán nguyệt loại to (tốt) trị giá: 40,000đ

Giá trị combo: 630,000đ

Giá mua thực tế: 530,000đ

Tiết kiệm: 100,000đ