Hanz de Fuko Gravity Paste – New Box 2020

530,000

Thương hiệu:HANZ DE FUKO

Dung tích: 56gram (xài hơn 3 tháng)
Độ giữ nếp: High (cao)
Độ bóng: low-medium (thấp)
Hương: bạc hà

Hết hàng