Arcadian Matte Paste & Vanilla Cedar 2021

450,000500,000

Thương hiệu:Arcadian Grooming
  • Độ giữ nếp: Cực kì mạnh
  • Gội rửa: dễ
  • Độ nặng của sáp: cực nhẹ
  • Độ bóng: Matte (mờ 0/10)
  • Chất sáp: Cream (kem, mềm, dễ đánh tan)
Xóa