O’douds Matte Paste Version 4.0

230,000450,000

  • Giữ nếp: Strong hold (Rất cao)
  • Độ bóng: Mờ – Không bóng
  • Mùi hương: Labdanum & Lime
  • Dung tích: 4 oz / 114g
Xóa