Shear Revival Northern Lights Matte Paste

415,000

  • Độ giữ nếp cao
  • Độ bóng mờ (0/10 – Matte)
  • Mùi: cam quýt ngọt, rêu sồi, và cây xô thơm
  • Dung tích: 114gram – 4oz