Grizzly Matte Paste | Limited Edition 2022

530,000

Thương hiệu:TEMPLETON TONICS
  • Độ giữ nếp: High Hold
  • Độ bóng: Matte Finish
  • LIMTED EDITION 2022
x
Sản phẩm được tặng khi đạt ngưỡng 599,000
Lược tạo kiểu đa năng Trifecta Comb - Logo CL Men's Store - 55,000
0