Grizzly Matte Paste | Limited Edition 2022

530,000

Thương hiệu:TEMPLETON TONICS
  • Độ giữ nếp: High Hold
  • Độ bóng: Matte Finish
  • LIMTED EDITION 2022