Reuzel Red Pomade | 114gram – 340gram

230,000720,000

Thương hiệu:REUZEL GROOMING POMADE
  • Dung tích: 114gram và 340gram
  • Mùi hương: Vani & Cocacola
  • Giữ nếp: Medium cho đến Firm Hold
  • Bóng: Trung bình tới cao
  • Gốc: Nước