Grim Grease Matte Cream

450,000

  • Độ giữ nếp: Firm -> Stromg Hold
  • Độ bóng: Mờ (0/10)
  • Sử dụng: dễ xoa ra tay
  • Chất sáp: cực kì mềm, dạng cream lỏng
  • Note mùi:
Top: Bergamot, Ginger, Mint
Middle: Apple, Musk, Pineapple
Base: Vanilla, Musk, Cedar, Fir