Arcadian Styling Pomade

319,000

  • Độ giữ nếp: Cao
  • Độ bóng: Nhẹ (low-shine)
  • Chất sáp: Cream mềm, dễ breakdown ra tay
  • Dung tích: 114gram
  • Mùi hương: Chanh, Gỗ, Lá trà
  • Có thể sử dụng tay hoặc lược