Schmiere Special Edition Zombie

352,000

Mùi nước được chưng cất (mình cảm thấy khá thơm)
Dung tích: 140ml
Độ giữ nếp 11/10