Reuzel Clay Matte Pomade – 35gram | 114gram

200,000750,000

Thương hiệu:REUZEL GROOMING POMADE
  • Dung tích: 35gram & 114gram & 340gram
  • Mùi hương: Vanilla bạc hà
  • Độ giữ nếp: Trung bình
  • Gốc: nước
  • Bóng: không bóng
Xóa