O’douds Standard Pomade

450,000

Thương hiệu:O'DOUDS
  • Độ giữ nếp: Cao (Firm->High Hold)
  • Độ bóng: Trung bình -> cao
  • Mùi: Gỗ, tông mát (Citrus: cam, chanh,vỏ quýt)
  • Dung tích: 4 oz / 114g
  • Chất sáp: trung bình
  • Gốc: Nước
  • Chất sáp: Cream, mềm, dễ đánh tan