The Insubmersible Pomade

375,000

Thương hiệu:FLAGSHIP POMADE

Giữ nếp trung bình
Hương rượu gạo lên men
Gốc nước dạng kem
Làm thủ công tại Little Rock, Arkansas
Trọng lượng 114g

x
Sản phẩm được tặng khi đạt ngưỡng 599,000
Lược tạo kiểu đa năng Trifecta Comb
Lược tạo kiểu đa năng Trifecta Comb - 55,000
Sản phẩm được tặng khi đạt ngưỡng 899,000
3 Gói dùng thử Orien't (Clay Pomade - Classic Pomade - Texture Paste) - 80,000