The Insubmersible Pomade

375,000

Thương hiệu:FLAGSHIP POMADE

Giữ nếp trung bình
Hương rượu gạo lên men
Gốc nước dạng kem
Làm thủ công tại Little Rock, Arkansas
Trọng lượng 114g