Traditional Pomade – Heavy Hold

580,000 550,000

  • Độ giữ nếp: 10/10
  • Kết dính: 10/10
  • Độ bóng: 8/10
  • Pomade gốc Dầu
  • Tông mùi: Bay Rum (nghe đâu ra tông cam, chanh khá mạnh)
Mua sản phẩm này bạn tích lũy được 11 Điểm tích lũy!

090 14 322 41