Traditional Pomade – Heavy Hold

450,000

Thương hiệu:O'DOUDS
  • Độ giữ nếp: 10/10
  • Kết dính: 10/10
  • Độ bóng: 8/10
  • Pomade gốc Dầu
  • Tông mùi: Bay Rum (nghe đâu ra tông cam, chanh khá mạnh)