Reuzel Pink Pomade – 35gram | 114gram | 340gram

200,000720,000

Thương hiệu:REUZEL GROOMING POMADE
  • Dung tích: 35gram & 114gram & 340gram
  • Mùi hương: Hương táo kết hợp với vị salsa
  • Độ giữ nếp: Heavy Hold
  • Gốc: Dầu
  • Bóng: Trung bình
x
Sản phẩm được tặng khi đạt ngưỡng 599,000
Lược tạo kiểu đa năng Trifecta Comb
Lược tạo kiểu đa năng Trifecta Comb - 55,000
Sản phẩm được tặng khi đạt ngưỡng 899,000
3 Gói dùng thử Orien't (Clay Pomade - Classic Pomade - Texture Paste) - 80,000