Reuzel Blue Pomade – 35gram | 114gram | 340gram

210,000780,000

  • Dung tích: 35gram -114gram – 340gram
  • Mùi hương: Vanilla với gỗ thơm.
  • Độ giữ nếp: High Hold
  • Bóng: Cao
  • Gốc: Nước
Xóa