DEAD SEA CLAY

250,000500,000

Thương hiệu:FLAGSHIP POMADE

Thông tin chung:

  • Giữ nếp ở mức Firm Hold
  • Hoàn thiện bóng mờ
  • Làm thủ công tại Houston Texas
  • Trọng lượng 4OZ