Reuzel Extreme Hold Matte Pomade – 35gram | 114gram | 340gram

230,000750,000

Thương hiệu:REUZEL GROOMING POMADE
  • Dung tích: 114gram & 340gram
  • Mùi hương: hương trái cây
  • Độ giữ nếp: Cực kì mạnh (Extreme Hold)
  • Gốc: Nước