Hanz de Fuko Heavymade

530,000

  • Độ giữ nếp: Cực kì mạnh
  • Độ bóng: bóng cực cao
  • Gội rửa: dễ gội, 1 gội là ra
  • Mùi hương: thảo mộc thơm mát
  • Dung tích: 56gram / 2oz