Strait Of Malacca Pomade

500,000

Giữ nếp siêu mạnh
Gốc nước có dạng cream khá mềm
Phiên bản đặc biệt kết hợp với Borneoil Pomade Malaysia
Hương cây gai dầu phảng phất chút gỗ
Làm thủ công tại Little Rock, Arkansas
Trọng lượng 114gram