Reuzel Fiber Pomade – 35gram | 114gram | 340gram

240,000720,000

Thương hiệu:REUZEL GROOMING POMADE
  • Dung tích: 35gram & 114gram
  • Mùi hương: Vanilla bạc hà
  • Độ giữ nếp: Cao
  • Gốc: nước
  • Bóng: thấp