Battle Born Original Pomade

500,000

Xuất xứ: Mỹ

Dung tích: 4oz/114gram

Độ giữ nếp: Medium hold (trung bình)

Độ bóng: Low shine (bóng thấp)

Mùi hương: Bayrum