Hanz de Fuko Dry Shampoo

520,000

Dung tích: 240gram

Tác dụng: làm sạch tóc

Sử dụng trực tiếp lên tóc