Shear Revival Crystal Lake

450,000

  • Độ giữ nếp: Firm Hold
  • Độ bóng: Natural Shine
  • Dung tích:  3.4oz / 96g
  • Mùi hương: Mùi dừa pha chế bằng tay, vani + mùi hương thảo mộc