Shear Revival Easy Tiger

449,000

  • Độ giữ nếp: Cực kì mạnh
  • Độ bóng: bán mờ (semi – matte)
  • Mùi hương: tông Citrus + Cypress pha trộn tay
  • Dung tích: 3.4oz / 96g