Tom Ford Oud Wood | 10ml – 50ml – 100ml

850,0007,500,000

Thương hiệu:Tom Ford

Hương chính:

  • Gỗ trầm hương
  • Gỗ cẩm lai Brazil
  • Bạch đậu khấu
  • Xuyên tiêu
  • Gỗ đàn hương
  • Cỏ hương bài
  • Đậu Tonka
  • Hương Va ni
  • Hổ phách
Xóa