Reuzel Green Pomade – 35gram | 114gram | 340gram

190,000750,000

Thương hiệu:REUZEL GROOMING POMADE
  • Dung tích: 114gram và 340gram
  • Mùi hương: Táo xanh và bạc hà
  • Giữ nếp: Medium cho đến Firm Hold
  • Bóng: Nhẹ đến trung bình
  • Gốc: Dầu
x
Sản phẩm được tặng khi đạt ngưỡng 599,000
Lược tạo kiểu đa năng Trifecta Comb
Lược tạo kiểu đa năng Trifecta Comb - 55,000
Sản phẩm được tặng khi đạt ngưỡng 899,000
3 Gói dùng thử Orien't (Clay Pomade - Classic Pomade - Texture Paste) - 80,000