Hanz de Fuko Sponge Wax

530,000

Dung tích: 56gram
Độ giữ nếp: trung bình tới cao
Độ bóng: Mờ (1/10)