SUMMIT POMADE

500,000

Thương hiệu:TEMPLETON TONICS
  • Dung tích: 4oz
  • Mùi hương: 4 mùi
  • Dạng: Pomade gốc nước, dễ dàng gội rửa
  • Độ giữ nếp: Firm / High Hold
  • Độ bóng: Natural – > low Shine