Dauntless Tribute Firm Hold Pomade

380,000

  • Dung tích: 4oz
  • Độ giữ nếp: Mạnh
  • Độ bóng: Nhẹ đến vừa
  • Mùi hương: nước hoa
  • Gốc nước