Atlas Pomade

450,000

Độ giữ nếp: Firm hold
Độ bóng: Medium
Dung tích: 4oz
Dạng: Pomade gốc Petro dễ gội rửa hơn so với các pomade gốc dầu thông thường

Danh mục: , Thương hiệu: