Atlas Pomade

500,000

Thương hiệu:TEMPLETON TONICS

Độ giữ nếp: Firm hold
Độ bóng: Medium
Dung tích: 4oz
Dạng: Pomade gốc Petro dễ gội rửa hơn so với các pomade gốc dầu thông thường